Sprovođenje

Ekonomsko trgovinska škola

Učenici Ekonomsko-trgovinske škole su redovni učesnici Sajma virtuelnih preduzeća, Sajma profesionalne orijentacije, Sajma omladinskih ideja, kviza „Koliko se poznajemo“, takmičenja u matematici „Kengur bez granica“ kao i svih takmičenja učenika srednjih škola pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.


Ekonomsko-trgovinska škola iz Kikinde neguje i dugogodišnju saradnju sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju GTZ i „Wilhelm Röpke Schule“ iz Etlingena (Nemačka) – Projekat „Partnerstvo na delu“, sarađuje i sa Srpskom gimnazijom „Dositej Obradović“ iz Temišvara (Rumunija), Ekonomskim fakultetom iz Subotice, SO Kikinda, Crvenim krstom kao i brojnim privrednim, bankarskim i osiguravajućim organizacijama u gradu i šire.

Resurs centar za održivi razvoj

Nevladina organizacija Resurs centar za održivi razvoj osnovan je kao organizacija civilnog društva tokom 2013. godine i tokom šestogodišnjeg rada stručno osoblje udruženja steklo je dragocena znanja u oblasti zapošljavanja, stručnog obrazovanja odraslih i stvaranja lokalnih službi koje će poboljšati položaj osoba iz ranjivih grupa. Projektne aktivnosti zasnovane su na razvoju partnerstva između srodnih institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i civilnog sektora, predstavnika lokalne samouprave i preduzeća. Promovišući takav partnerski pristup implementaciji projekata, projektni tim je doprineo razvoju održivih inovativnih lokalnih usluga koje omogućavaju socijalnu uključenost osobama iz ranjivih grupa.

Konsultanti

Biljana Čakovan

Projektni koordinator

Dragana Dukić

Supervizor projektnih aktivnosti