O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Akcija doprinosi stvaranju povoljnog, nediskriminatornog i tolerantnog okruženja u multietničkoj autonomnoj pokrajini Vojvodini (Srbija), uz prihvatanje različitosti i poštovanje prema drugim kulturama, jezicima, društveno-ekonomskom poreklu, nacionalnosti, religijama i identitetima. U tom cilju, akcija će pokrenuti stvaranje inkluzivne kulture, politike i prakse u Vojvodini (region Severni Banat), na taj način promovišući kulturnu raznolikost kroz gastronomske kulturne događaje i obrazovni program. Projekat koristi gastronomiju kako bi edukovao mlade o potrebi poštovanja različitih kultura i običaja.

Mladi kao ciljna grupa

Direktna ciljna grupa su mladi ljudi iz Srbije (Kikinda i 6 opština regiona Severnog Banata) Makedonije, Hrvatske, Kosova *, Mađarske i Rumunije. Svi iz različitih etničkih zajednica i različitih društveno-ekonomskih pozadina su osposobljeni da identifikuju i razumeju prirodu i oblike diskriminacije, njene uzroke i posledice i da koriste postojeće mehanizme sprečavanja, podrške, prevazilaženja i zaštite na inovativan način i kroz inovativne metode koje nisu tipične za osobe tog uzrasta. Mladi razvijaju veštine i kreativne tehnike, poput korišćenja gastronomskih veština, kako bi promovisali i širili vrednosti tolerancije i anti-diskriminacije u svojim lokalnim zajednicama. Kroz kulinarske događaje u kojima se poboljšava međusobno razumevanje različitih grupa (zasnovano na etničkim, ekonomskim i drugim razlikama), promoviše se i razumevanje vrednosti različitosti, multikulturalizma, tolerancije, poverenja, saradnje i otvorenosti u multietničkom društvu .


Mladi razvijaju veštine i kreativne tehnike, poput korišćenja gastronomskih veština, kako bi promovisali i širili vrednosti tolerancije i anti-diskriminacije u svojim lokalnim zajednicama. 

Sektor
  • Demokratija i ljudska prava
EuropeAid referenca
EuropeAid/154831/DD/ACT/RS
Komponente
  • Prihvatanje različitosti i poštovanje prema drugim kulturama, jezicima, društveno ekonomskom poreklu, nacionalnostima, religijama i identitetima
  • Poboljšanje kapaciteta mladih za razumevanje, prihvatanje i poštovanje kulturne različitosti
  • Povećane mogućnosti za debatu o kulturi, umetnosti i ulozi kulture i umetnosti u razvoju tolerantnog društva
Grad / Region
Kikinda, Ada, Senta, Kanjiža, Čoka, Novi Kneževac
EU donacija
266.996 €
Vreme implementacije
Decembar 2017. - Decembar 2019.
Korisnik
40 mladih (17–25 godina) iz opština u Srbiji i 60 mladih iz regionalnih zemalja - Hrvatske, Mađarske i Rumunije.
Implementiran od strane
Resurs centar za održivi razvoj